Letter T

Power point poetry

Spreken is contact maken met klank en gebaar.

Gedichten zijn korte acts,
de tekst is een klankpartituur,
die gaan we scenisch vormgeven,
met beeld, klank en spel.

power point poetry - passeport pour la poésie

Wat gebeurt er met een gedicht als ik het op verschillende manieren zeg: luid brullend of juist zacht fluisterend, onverschillig of zakelijk. Hoe vestig je de aandacht meer, door hard of zacht te spreken. Hoe kun je de tekst zeggen, alsof je hem net zelf hebt verzonnen? Durf je te spelen met stiltes? Kun je je stem een andere kleur geven? Wat doet dat met de boodschap?

Daarbij komen vanzelf ook de theatrale aspecten van taal naar boven. Spreekhouding, intentie en beweging maken een gedicht geloofwaardig. Ze voegen waardevolle betekenissen toe aan je presentatie. Maar ze kunnen ook je boodschap om zeep helpen.

We spelen met de klank en het gebaar van taal. Dat is fysiek werk. Spreken voor een groep is een vorm van muziektheater. Naast poëzie maken we ook uitstapjes naar bedrijfseigen of schooleigen teksten. Vanuit improvisatietechniek uit het theater gaan we op zoek naar verschillende rollen, die we als spreker kunnen innemen.

We werken toe naar een afsluitende presentatie. We eigenen ons een gedicht toe, vanuit klank en gebaar. Dat wordt de basis voor een grafische power point presentatie van de tekst, die we als podiumbeeld voor de poetry presentatie inzetten.

PRAKTISCHE OPZET

doelgroep
bedrijven
basis en voortgezet onderwijs

doel
genieten van de prikkeling van poëzie; spelen met de intentie van taal in klank en gebaar; ontdekken van de mogelijkheden van je stem; presenteer ervaring op doen; samenwerken: elkaar voedende feedback geven

duur
minimaal 2 dagdelen
maximaal 4 dagdelen

groepsgrootte
ongeveer 15 deelnemers

locatie
workshopruimte bij bedrijf of klaslokaal
alleen stoelen in de ruimte
laptop, beamer en projectiescherm

podium inrichting
5×5
microfoon en PA
laptop met beamer
projectiescherm
technicus ter plekke

opbouw en afbouw:
1 uur op en 1 uur af

Taal Toon Repertoire
poëzie naast persbericht
beleidsnota naast bedrijfsslogan
kranteknipsel naast kinderliedje