Letter T

Fusie koor

Samenzingen is samenwerken, medewerkers van twee fuserende bedrijven of afdelingen studeren apart twee verschillende koorstukken in. Bij de aftrap van de fusie zingen beide koren samen perfect in tune!

Fusiekoor

el Grillo, krekels in Drenthe
fusiekoor

PRAKTISCHE OPZET

doelgroep
bedriiven/ afdelingen, scholen, kerkgenootschappen, losstaande groepen, die moeten samengaan in een groter geheel

doel
teambuilding
plezier
zingend verander-management

duur
1 dagdeel op aparte bedrijven/ afdelingen voor het instuderen
1 uur voor het samenvoegen van beide koren bij kick off van fusie

groepsgrootte
minimaal 25
maximaal 80

locatie
workshop in een kleine zaal
presentatie in plenaire zaal/ auditorium/ aula/ theaterzaal

podium inrichting
afhankelijk van groepsgrootte vanaf 6 × 6 m

opbouw en afbouwtijd
geen

Taal Toon Repertoire
tekst van compositie wordt toegespitst op bedrijf