Repertoire

Noten zijn letters, letters zijn tonen, gedichten en muziek gaan een gesprek aan. In de lijsten op deze pagina vindt u de gedichten, die Mariëlle op dit moment op haar repertoire heeft. In de muziek-lijst staan de componisten en muzikanten, die haar inspireren tot haar voorstellingen en workshops.
U kunt voor een aantal workshops en voorstellingen zelf de gedichten van uw voorkeur aangeven. Staat uw lijf-lied, uw verkneukel-tekst, uw onontbeerlijke gedicht of uw meest gehate muziek er niet bij, doe dan vooral een suggestie tot uitbreiding. Zet het spel naar uw hand, maak stampij voor uw strofes en reken op gedonder met gedichten!

De auteursrechten liggen bij de auteurs en componisten volgens de auteurswet van 1912. De rechthebbenden (auteurs, erven of uitgeverij) zijn benaderd via de uitgever. Mocht u niet zijn benaderd, dan stel ik het op prijs als u zich rechtstreeks tot mij wendt.

honkytonk poetry

Gedichten

De gedichten veranderen voortdurend van plaats. Er komen telkens weer nieuwe teksten bij. Kies uw favoriete teksten of doe een voorstel tot vernieuwing. Maar vooral: koop de bundels en doe ze zelf! Lees meer

Gedichten voor kinderen

Deze lijst is eigenlijk onzin: een gedicht is een gedicht is een gedicht. Maar voor docenten, onderwijzers en medewerkers van kinderdagverblijven is hij wel zinnig. De teksten zijn geschikt voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Voor de bovenbouw van het VO kan geput worden uit de algemene lijst. Lees meer

Muziek

Lanke trr gll
awopbopaloobop alopbamboom
oote oote
BOEM
Lees meer