Taal Toon Theater

Mijn kleine oorlog

ter hoogstpersoonlijke bedreiging

krek d'r neave

ter bezwering van uw angsten
ter voeding van uw dagelijkse oorlog
wordt u bekogeld met poëtische patronen

de gedichten spreken
op verschillende fronten aan:
thuis, aan de keukentafel
op het schoolplein, alleen
in de loopgraven van de dagelijkse oorlog
in de kroeg, aan de Stammtisch

PRAKTISCHE OPZET

doelgroep
voor volwassenen,
die bang zijn in het donker
volgens Wislawa Szymborksa
drie en tachtig procent van de mensen
“vroeg of laat”

duur
3 keer 30 minuten in 2 uur

groepsgrootte
wandelende, sluipende act
kleine groepen mensen
worden aangesproken

locatie
stad en land
binnen en buiten

opbouw en afbouw
1 uur op
1 uur af

Taal Toon Repertoire
gedichten over ruzie, oorlog,
haat, angst, nijd, (on)macht
zie repertoire lijst