Letter T

Letter-e-tet het alfabet

sssssssSSSSSSSSS
OOOOooooOOOOooooOOOO-oeoe-www
zzzzzzzZZZZZZZzzzzz-PATS!

laat de letters swingen
schuur sissend langs je lippen
of laat de klanken tegen elkaar ketsen

Letter-e-tet

spetterende letters
worden weergaloze woorden
zullen zinderende zinnen zijn
vormen vurige verzen!

een voorstelling rond de letters van het alfabet
dat zijn er veel meer dan 26

een letter is een heel verhaal
we kaatsen met de klanken van de letters
en maken taalmuziek

een interactieve ontdekkingstocht
vol gedichten, liedjes,
trompetspel en body percussion,
doe maar mee, want
poëzie is plezier!

Letteretet1
Letteretet2

letteretet3
Letteretet4

PRAKTISCHE OPZET

doelgroep
basisonderwijs
repertoire toegespitst op
onder-, midden- en bovenbouw

duur
45 minuten

groepsgrootte
zonder PA maximaal 60 kinderen
met PA maximaal 150 kinderen

locatie
aula van school
kleine theaterzaal

podium
4 × 5

opbouw en afbouw
1 uur op
1 uur af

Taal Toon Repertoire
eventueel ook zelf samen te stellen
zie repertoirelijst